AIVOTOIMINTATASOT

Kreikkalainen Hippokrates (460–377 eKr.) totesi, että antakaa minulle keino nostattaa kuume, niin voin parantaa minkä tahansa sairauden. Tässä piilee suuri viisaus, koska nimenomaan kuume on kehon normaali keino nostattaa aivojen toimintatasoa. Toki nykyisen lääketieteen mukainen virusten ja bakteerien tuhoaminen on myös silloin käynnissä. Siksi suhtaudun varauksella siihen, että pientä kuumeilua pyritään lääkkeiden avulla poistamaan, vaikka se on vain elimistön oma parannusmekanismi.

Aivotoiminnan matalat arvot eivät ole merkki älykkyyden tai viisauden vajaudesta ja usein monet aluksi yllättyvät ja jopa loukkaantuvat kuullessaan aivotoimintatasojen ongelmista. Asia kannattaa selittää hyvin ja selvittää mikä laskee toimintatasoja ja mitä se käytännössä tarkoittaa.

Käyttämäni aivotoiminnantasoa kuvaava kaavio löytyy Maat ja kansat: Otavan maantieteellinen tietosanakirja, sivuilta 116, Ihmisen toiminnan säätely. Kaaviokuvassa on merkitty 24 eri säätely­keskusta aivoissa, joiden tehtävänä on kehon toimintojen ohjaaminen.

Kaavio aivojen rakenteesta

Aivot ovat koko kehon ohjaus- ja säätyjärjestelmän keskus ja sen avulla saadaan myös tietoa siitä, mikäli jokin aivojen ohjaama toiminta oireilee. Käyttämämme asteikko alkaa 1:stä ja maksimiarvoa kuvaa luku 100, jossa luku 1 kuvaa joko pysähtynyttä tai erittäin hidasta toiminta­tasoa ja 100 taas maksimiarvoa. Lukua 100 tai sitä suurempia arvoja ei pitäisi esiintyä oikeastaan missään elinten tai umpieritysrauhasten toimintaa kuvaavassa kohdassa, koska tällöin toiminta on vaarallisen vilkasta. Aivotoimintatasoa ei tulisi nostaa korkeammaksi kuin 85-95, jotta mitään yli­lyöntejä ei tapahtuisi. Tässäkin asiassa maltti on erityisesti valttia ja varmimmin erinomaiseen tulok­seen pääsee, kun toimintaa nostaa asteittain. Tämä tarkoittaa sitä, että vasta kun kaikki elimet ovat saavuttaneet annetun matalamman lähtötason, esim. 70, aivotoimintaa nostetaan hieman ylem­mälle tasolle. Elinten toiminta ohjaantuu aivojen ohjaustasoon hiljalleen ja elimistölle on annettava aikaa. Lapsilla tämä voi tapahtua alle viikossa ja iäkkäillä viihen voi mennä parikin kuukautta.

Aivotoiminta voidaan nostaa paikanpäällä tai kaukoparannuksella, mutta parhaan tuloksen olen saanut aina silloin kun tasojen nosto on yhdistetty energiahoitoon, hermoratahierontaan ja oireilevien nika­mien manipulointiin. Samassa yhteydessä yleensä tarkistan asiakkaan nukkumapaikan ym­pä­ristön pohjapiirustuksesta tai muusta kehon kaaviokuvasta. Tällöin kartoitan haitalliset maa­sä­tei­ly- ja vesisuonet sekä mahdolliset sähkömagneettiset laitteet.

Liian nopea toiminta voi aiheuttaa ikäviä oireita, kuten kuumetta ja erityisesti pikkulasten aivo­toi­minnan maksimitaso tulee aina etukäteen tutkia. Aivan vastasyntyneiden maksimi toimintataso on noin 30, enkä alle kouluikäisille suosittele yli 70 tasoja. Pikkulasten keskushermotus toimii huomat­tavasti tehokkaammin kuin aikuisten ja myös siksi paraneminen lapsilla ja nuorilla tapahtuu nope­ammin kuin vanhemmilla.

Myös eläinten aivotoimintatasot voivat oireilla ihan samoista syistä kuin ihmisten. Tällöin kannattaa tarkastaa, miten asiaa voidaan helpottaa ja mille tasolle aivotoimintaa voidaan nostaa.